Menu Główne
Strona Główna
Dyrekcja
Nauczyciele
Samorząd uczniowski
Uczniowie ZSP
Statut ZSP
Programy pracy szkoły
Godziny pracy
Archiwum
Absolwenci szkoły
Ciekawostki
Historia szkoły
Patron szkoły
O Radłowie
Galeria
Filmy
Wirtualna wycieczka po szkole
Projekty uczniowskie
Koła zainteresowań
Gazetka szkolna
Informatyczne
Matematyczne
Patriotyczne
Caritas
Z. d/s promocji zdrowia
Losowa fotografia
Kalendarz
Wrzesień 2014
Nd Pn Wt Śr Cz Pt Sb
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Licznik
Dzień Edukacji Narodowej za

Cytat
"Komputery sa bezuzyteczne, udzielaja tylko odpowiedzi" - PABLO PICASSO
Program stypendialny
Najnowsze Newsy
II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii" [Dodane przez Monika Lucarz | 25 wrzesień 2014 13:18] | Próbne egzaminy maturalne [Dodane przez Monika Lucarz | 25 wrzesień 2014 13:15] | Wymiana polsko-niemiecka [Dodane przez Monika Lucarz | 18 wrzesień 2014 10:38] | I zebranie z rodzicami [Dodane przez Monika Lucarz | 10 wrzesień 2014 14:52] | BITWA O MOST1939 [Dodane przez Monika Lucarz | 03 wrzesień 2014 21:46] | 01.09.2014 - Rozpoczęcie roku szkolnego [Dodane przez Monika Lucarz | 03 wrzesień 2014 21:16] | Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 [Dodane przez Monika Lucarz | 31 sierpień 2014 12:04] | Stypendium Powiatu Tarnowskiego dla najzdolniejszych uczniów [Dodane przez Monika Lucarz | 26 sierpień 2014 23:16] | "Wyprawka szkolna” [Dodane przez Monika Lucarz | 26 sierpień 2014 23:10] | Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 [Dodane przez Monika Lucarz | 25 czerwiec 2014 14:53] |
 
Aktualności
II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii"
 Zapraszamy do udziału w II Małopolskim Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii"!
Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie to okazja do uczenia się historii i refleksji nad językiem ojczystym.
W tekstach do napisania pojawiają się postacie i wydarzenia związane z odzyskiwaniem niepodległości przez Polskę.
Etap szkolny dyktanda odbędzie się dnia 26 września o godz. 13.00 w sali nr 1.
Szczegółowe informacje i zapisy u Pani Marzeny Lechowicz-Liro.
Przypominamy, że w zeszłorocznej edycji dyktanda wzięło udział 15 uczniów naszej szkoły, z czego jeden został laureatem, a ośmioro - finalistami.
Monika Lucarz dnia 25 wrzesień 2014 13:18 · Drukuj
Próbne egzaminy maturalne

Maturzyści!
Przypominamy, że w dniach 24-26 września w naszej szkole odbędą się próbne egzaminy maturalne z j. polskiego, matematyki i języków obcych.
Życzymy powodzenia i połamania pióra!
Monika Lucarz dnia 25 wrzesień 2014 13:15 · Drukuj
Wymiana polsko-niemiecka

Wczoraj wczesnym popołudniem przywitaliśmy naszych gości z zaprzyjaźnionej szkoły w Niemczech.
Grupa 12 uczniów wraz z dwiema opiekunkami przebywać będzie w Radłowie do wtorku, 23 września.
Życzymy im udanego pobytu, wielu wrażeń podczas wycieczek i spotkań z rówieśnikami.
Szczegółową relację z przebiegu wizyty zamieścimy za kilka dni.

Monika Lucarz dnia 18 wrzesień 2014 10:38 · Drukuj
I zebranie z rodzicami
W dniu 11.09.2014r (czwartek) o godz.17:00 odbędzie się na auli szkolnej zebranie ogólne z rodzicami. Po zebraniu spotkanie klasowe z wychowawcami klas wg przypisanych klasom sal.

Monika Lucarz dnia 10 wrzesień 2014 14:52 · Drukuj
BITWA O MOST1939

Rekonstrukcja bitwy o zachodni przyczółek mostowy na rzece Dunajec w Biskupicach Radłowskich

- 7 września 2014r.

Największa rekonstrukcja historyczna w Małopolsce


Piknik historyczny- 6 września 2014r. Radłowski Rynek

Godz. 15.00 - Przywitanie uczestników i zaproszonych gości
Godz. 15.15 - Przedstawienie rysu historycznego Bitwy Radłowskiej
Godz. 15.45 - Konkurs historyczny
Godz. 16.45 - Musztra paradna i koncert Orkiestry Dętej OSP Dobczyce
Godz. 17.15 - Wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów Konkursu historycznego
Godz. 17.30 - Koncert Orkiestry Dętej z Radłowa
Godz. 18.00 - Program patriotyczno-historyczny w wykonaniu Amatorskiego Zespołu Teatralnego NIECIECZANIE
Godz. 18:30 - Występ zespołu “Pod Gruszą”
Godz. 19.00 - Zakończenie imprezy

Podczas trwania Pikniku Historycznego będzie można oglądać Dioramę Historyczną oraz broń i uzbrojenie.
Monika Lucarz dnia 03 wrzesień 2014 21:46 · Drukuj
01.09.2014 - Rozpoczęcie roku szkolnego

Mszą świętą odprawioną w kościele parafialnym w Radłowie rozpoczęliśmy rok szkolny 2014/2015.

Po  jej zakończeniu nauczyciele i uczniowie zebrali się w auli szkolnej, gdzie odbyła się oficjalna część inauguracji kolejnego roku pracy naszej szkoły. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Dyrektor Szkoły, pani Anna Golec. Pani Dyrektor  powitała Grono Pedagogiczne oraz młodzież, zwłaszcza uczniów klasy pierwszej. Przedstawiła nauczycieli, którzy będą pracować w naszej szkole, życzyła wszystkim sukcesów w nowym roku szkolnym. Pani Anna Golec odczytała również fragmenty listów skierowanych do uczniów  i nauczycieli przez Minister Edukacji  p. Joannę Kluzik-Rostkowską oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty, p. Aleksandra Palczewskiego.
   Po spotkaniu w auli uczniowie poszczególnych klas przeszli do sal lekcyjnych, gdzie spotkali się z wychowawcami.

Monika Lucarz dnia 03 wrzesień 2014 21:16 · Drukuj
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015
 Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się w poniedziałek,
1 września 2014r. wg następującego harmonogramu:

8:00 - Msza Św. inaugurująca rok szkolny 2014/2015

9:00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na auli szkolnej, spotkanie z Dyrektorem szkoły i nauczycielami, a następnie z wychowawcami w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Monika Lucarz dnia 31 sierpień 2014 12:04 · Drukuj
Stypendium Powiatu Tarnowskiego dla najzdolniejszych uczniów

Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego oraz studentów będących mieszkańcami tego Powiatu.

Stypendium może być przyznane uczniom spełniającym jeden z poniższych warunków:

a) po pierwszym roku nauczania, osiągającym średnią ocen za poprzedni rok szkolny co najmniej 5,0;

b) w dziedzinie nauki - finalistom i laureatom olimpiad przedmiotowych oraz laureatom konkursów na szczeblu co najmniej wojewódzkim organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub Ministerstwo Edukacji Narodowej;

c) w dziedzinie kultury i sztuki - finalistom i laureatom konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanych przez Kuratorium Oświaty lub Ministerstwo Edukacji Narodowej;

d) w dziedzinie sportu - medalistom zawodów co najmniej ogólnopolskich.

W przypadku uczniów wymaganymi dokumentami są:

  • wniosek;
  • uwierzytelniona kopia świadectwa szkolnego za miniony rok szkolny (w przypadku ubiegania się o stypendium za wysoką średnią ocen);
  • dyplomy potwierdzające osiągnięcia (w przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia);
    Uczeń ubiegający się o stypendium zarówno za średnią jak i szczególne osiągnięcia składa 2 oddzielne wnioski.

W przypadku studentów wymaganymi dokumentami są:

  • wniosek
  • zaświadczenie o średniej ocen za miniony rok akademicki, a w przypadku kontynuowania studiów magisterskich dodatkowo uwierzytelnioną kopię decyzji przyjęcia na studia magisterskie;
  • w przypadku studenta pierwszego roku – zaświadczenie z uczelni lub uwierzytelnioną kopię decyzji potwierdzające przyjęcie na studia oraz zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku nauczania lub uwierzytelnioną kopię świadectwa dojrzałości.

Termin składania wniosków - do 10 października danego roku szkolnego/akademickiego.

Miejsce składania dokumentów - Kancelaria Rady Powiatu - pokój nr 119

Wnioski dla uczniów i studentów oraz pozostałe informacje dostępne są na stronie: http://bip.malopolska.pl/sptarnow/Article/get/id,79943.html

Monika Lucarz dnia 26 sierpień 2014 23:16 · Drukuj
"Wyprawka szkolna”

Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/2015 w klasach II-III oraz klasach VI szkół podstawowych, III klasach szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna” uprzejmie informuję, iż do dnia 5 września 2014 r. rodzice uczniów klas II-III, VI szkół podstawowych, III klas szkół ponadgimnazjalnych, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Pomoc przysługuje:

1. Uczniom klas II-III, klas VI szkół podstawowych oraz klas III szkół ponadgimnazjalnych, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013r. poz. 1456, 1623 i 1650), tj. o dochodzie na osobę w rodzinie nie większym niż 539,00 zł.

2. Uczniom z klas II – III, klas VI szkół podstawowych oraz klas III szkół ponadgimnazjalnych z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

3. Uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników: czytaj więcej...

Monika Lucarz dnia 26 sierpień 2014 23:10
Czytaj więcej · 149 Czytań · Drukuj
 
Strona 1 z 46 1 2 3 4 > >>
Projekty realizowane w ZSP w Radłowie

 
Stat4U
stat4u
Gimnazjalisto !


Oferta edukacyjna na rok 2014/2015
Harmonogram rekrutacji na rok 2014/2015
Regulamin rekrutacji na rok 2014/2015
I Światowy Zjazd Radłowian


Facebook
Aktualności
Plan lekcji 2013/14
Harmonogram 2013/2014
Matura 2015
„A to Polska właśnie”
Wymiana Polsko-Niemiecka
Projekty
Wykaz podręczników 2014/2015
Sprawy organizacyjne
Zegar
Adres Szkoły
ZSP im. T. Kościuszki
w Radłowie
ul. Biskupska 2A

tel./fax 014 6782024
tel. 014 6782068


e-mail: zspradlow@op.pl
Ankieta
Działania,w jakich wyróżnia się ZSP w środowisku lokalnym:

zawody sportowe

imprezy kulturalne

uroczystości patriotyczne

akcje charytatywne

działania promujące zdrowie

okolicznościowe kiermasze


Wykonał : Kamil Kotasiński

2,223,158 Unikalnych wizyt